Wat doen wij?

 

Wat doet Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek eigenlijk? Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek, beter bekend als ‘SBNL’, zet zich al sinds de oprichting in 1997 in om Nieuw-Lotbroek leuker, veiliger, schoner en mooier te maken. Dat doen we door de buurt te vertegenwoordigen in diverse projectgroepen, zoals het Ridder Hoenpark en de Breed Maatschappelijke voorziening (BMV). We vinden het niet alleen belangrijk dat bewoners een stem hebben, maar we willen ook alle bewoners op de hoogte kunnen houden. Ook hebben we een aantal werkgroepen om bepaalde thema’s of doelgroepen uit te lichten. Denk bijvoorbeeld aan de werkgroep verkeer die de snelheid aan de kaak stelt, of aan de werkgroep senioren die de verwenmiddag organiseert. Maar ook het buurtfeest, de kinderrommelmarkt en de tienerdisco zijn evenementen die wij jaarlijks organiseren. Tevens ondersteunen we buurtinitiatieven. Bewoners die de mouwen opstropen om ‘samen zelf’ iets te doen in de buurt, helpen wij graag! Dat kan met een kleine financiële bijdrage, maar we denken ook graag mee om ideeën te verwezenlijken. Zo hebben we in het verleden de Wensbus ondersteund en helpen we het buurtpreventieteam op administratief en organisatorisch vlak.

 

De doelstellingen die wij o.a. nastreven zijn:

  • De sociale cohesie tussen buurtbewoners van Nieuw Lotbroek te versterken en de bewoners meer te betrekken bij sociale, educatieve en culturele activiteiten.
  • Het verbeteren van het veiligheidsgevoel
  • De integratie van de allochtonen
  • Het mede verbeteren van het sociale klimaat in Nieuw Lotbroek
  • Het mede zorgen voor meer samenhang en samenwerking in het aanbod van activiteiten voor tijdens en na school; de basisschool hierbij betrekken en het mede organiseren van netwerkoverleg met alle betrokken partijen.

SBNL hecht er veel waarde aan om haar doelstellingen te verwezenlijken samen met alle verenigingen en andere instanties in Nieuw Lotbroek. Verder voert SBNL regelmatig overleg met diverse instanties zoals Gemeente, Politie, Alcander en Woningstichtingen.

Naast het bestuur zijn er binnen de stichting een aantal werkgroepen actief die overigens best nog hulp kunnen gebruiken. Mocht u hierover ideeën hebben of misschien wilt u wel actief meehelpen of meedenken, dan bent u van harte welkom. Neem contact op via onze website.