Oranjepark

Met de Pasen voor  de deur leek het ons zinvol om te laten zien hoe het er nu voor staat in het Oranje park.

Er hebben nogal wat werkzaamheden plaatsgevonden sinds het bericht van eind januari. 

Er waren er de paden daarna is er, gezamenlijk met enkele bewoners gewerkt aan een aantal speelvoorzieningen voor de kinderen. Een week later zijn er, met de schoolkinderen van BS Wonderwijs, fruit- en klimaatbomen geplant. Er hebben gesprekken plaatsgevonden  met buurtbewoners die enkele ideeën hebben aangedragen voor de invulling van de Margrietstraat. Ook met de gemeente is er overleg geweest, o.a. over een hondenuitlaatplek. Die gaat er komen, maar zoals gewoonlijk zal dat enige (regel)tijd in beslag nemen. 

Heb je vragen, ideeën, wensen of wil je opgeven om te helpen mail dan naar secretaris.sbnl@outlook.com of als je liever belt: 045-707 4055

Voorheen: het nieuwe Lothbrok