Partners

De stichting werkt nauw samen met de Politie en m.n met de wijkagent. Daar waar het gaat om de veiligheid, snelheid, hondenpoep en buurtpreventie is deze samenwerking intensief. Ook informeren de wijkagent en het bestuur elkaar over alles wat er in de wijk speelt.