Buurtpreventie Nieuw Lotbroek

 

Uw woonwijk veiliger met Buurtpreventie?

 

Waarom buurtpreventie?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Iedereen wil toch graag wonen in een wijk die schoon, ongeschonden en bovendien ook veilig is. Veiligheid is een zaak van ons allemaal: politie, gemeente, corporaties en (wijk) bewoners.

 

Wat is het doel van buurtpreventie?

Het doel van buurtpreventie is dat bewoners en politie (maar ook andere instanties, zoals Gemeente, Handhaving enz.) er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Dat kan door wat extra op te letten en wat meer betrokken te zijn bij de straat, maar ook door de inzet van een Buurtpreventieteam. Zoals bekend heeft ook Nieuw-Lotbroek een eigen Buurtpreventieteam sinds juni 2015. Dit geeft mensen een veiliger gevoel, wetende dat er buurtgenoten zijn die extra alert zijn en/of steekproefsgewijs controlerondes door de wijk lopen en zodoende alles in de gaten proberen te houden. Geconstateerde bijzonderheden worden dan opgeschreven en indien noodzakelijk, doorgemeld en besproken met onder andere de politie (denk hierbij aan bijvoorbeeld de wijkagent). Ook al kun je niet alle misdaden 100% voorkomen, door de preventieve werking van een buurtpreventieteam, neemt de kans op onregelmatigheden wel beduidend af. Kortom: Buurtpreventie heeft dus alles te maken met ogen en oren openhouden in uw eigen belang en dat van uw directe omgeving. Deelname aan een buurtpreventieteam kost u niet veel moeite of tijd, maar het kan heel wat opleveren: een gezellige, veiliger, rustiger en leefbare buurt.

Wat doet Buurtpreventie in de wijk en met wie wordt er samen gewerkt: de preventisten van Buurtpreventie Nieuw-Lotbroek zijn op vele momenten zichtbaar in de wijk aanwezig. (fysieke controlerondes door de wijk) Tijdens deze rondes wordt onder andere gelet op:

 

-          Verdachte situaties

-          Braaksporen

-          Defecte straatverlichting

-          Onveilige situaties

-          Daar waar nodig: een luisterend oor voor de wijkbewoner, enz.

 

Zoals U ziet is Buurtpreventie niet alleen bedoeld om boeven te vangen, maar heeft het ook een sociale functie. Geconstateerde feiten worden gecommuniceerd met de coördinator van Buurtpreventie, die vervolgens de belanghebbende instantie(s) informeren.  Korte lijntjes dus, wat  ten goede komt voor een snelle oplossing van een probleem of situatie.

 

 Met wie werkt Buurtpreventie onder andere samen?

-          Politie                            (wijkagent)

-          Woonpunt                     (wijkbeheerder)

-          SBNL                              (bestuur)

-          Handhaving                   (coördinator handhaving)

-          Gemeente Heerlen       (stadsdeel-coördinator) 

-          Buurtsteun                     (stadsdeel-opbouwwerker)

 

 

WhatsApp Buurtpreventie: Buurtpreventie Nieuw-Lotbroek maakt niet alleen gebruik van een groep fysieke preventisten, maar maakt ook gebruik van een WhatsApp groep. Deze groep, ALARM APP Nieuw-Lotbroek genaamd, heeft inmiddels ongeveer 160 aangemelde WhatsApp leden. WhatsApp preventie is een moderne (digitale) vorm van Buurtpreventie. De WhatsApp groep wordt beheerd door de coördinatoren van Buurtpreventie Nieuw-Lotbroek. De wijkagent van Nieuw-Lotbroek (Harold Janssen) is ook aangesloten bij de WhatsApp groep en leest mee.

 

 

 

Praat er eens over en meld U aan!

Uiteraard vraagt een Buurtpreventieteam interesse en inzet van zoveel mogelijk (wijk) bewoners.

Daarom is Buurtpreventie Nieuw-Lotbroek nog altijd op zoek naar nieuwe en enthousiaste wijkbewoners die willen deelnemen in het Buurtpreventieteam. Praat er eens over met de buren of met vrienden uit uw straat, flat of buurt.  Hoe denken zij over een dergelijk preventieteam en willen ze zich eventueel samen met U, aansluiten bij zo´n buurtpreventieteam.

Kortom: Buurtpreventie Nieuw-Lotbroek is opzoek naar wijkbewoners / vrijwilligers uit de wijk, die samen met andere wijkbewoners controlerondes door de wijk willen lopen en zodoende alles in de gaten proberen te houden. Controlerondes door de wijk worden altijd in groepjes gelopen, dus U staat er nooit alleen voor. Ook wij denken natuurlijk aan onze (eigen) veiligheid.

 

Informatie en huisregels van de ALARM APP Nieuw-Lotbroek kunt u vinden op de volgende link:

http://bit.ly/ALARMAPP_NieuwLotbroek_Huisregels

 

Bent U na het lezen van dit artikel nieuwsgierig geworden en wilt U uw steentje bijdragen met het creëren van een veiligere, gezelligere en rustigere buurt, twijfel dan niet en meld U aan en stuur een mail naar: buurtpreventienieuwlotbroek@gmail.com

Aanmelden voor alleen de Whatsapp groep kan uiteraard ook. Vermeld dat samen met uw mobiele telefoonnummer, adres en geboortedatum (vanwege minimum leeftijd 18 jaar) in de mail dan ontvangt u, alvorens te worden toegevoegd de huisregels van de groep. 

 

Een veilige buurt, dat willen we toch allemaal!