Het Sociaal Buurtteam Actief in uw buurt!

Sociaal Buurtteam, hulp bij zorgvragen

Heeft u vragen op het gebied van opvoeden, werkloosheid, daginvulling, relatieproblemen, psychische problemen, schulden, eenzaamheid, zelfstandig (blijven) wonen of zorg. Dan kunt u terecht bij het Sociaal Buurtteam (SBT). De ondersteuning is gratis.

Bel de buurtteams

Het buurtteam is elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 bereikbaar op:

tel: 045 - 560 40 04. 

U kunt ook terecht bij één van de Buurtpunten.

Voor Nieuw-Lotbroek:

De koffiepot,   Kasteel Hoensbroeklaan 190, 6433 AM Hoensbroek

Inloopspreekuur

Maandag van 09.00 tot 12.00 uur

Ga naar de Facebookpagina van Buurtpunt De Koffiepot en meldt u aan voor de Facebookgroep. Zo kunt u in contact blijven met anderen in uw buurt en met de medewerkers van het Sociaal Buurtteam.

 

Crisis

Het buurtteam is alleen op werkdagen bereikbaar. In geval van een crisis kunt u ook buiten werktijden hulp vragen:

Het algemeen crisisnummer voor Jeugd Zuid-Limburg, telefoonnummer: 043–6045777

Bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld kunt u contact opnemen met Veilig Thuis, via telefoonnummer 0800-2000 (gratis, 24u). Dit kan ook anoniem.

Bij seksueel geweld kunt u contact opnemen met het Centrum Seksueel Geweld, via telefoonnummer 0800-0188 (gratis, 24u)

Bij levensbedreigende situaties belt u de politie op telefoonnummer: 112.

Vragen over je buurt en/of veiligheid?

Kijk op de plattegrond (download pdf) voor een verdeling van stadsdelen en buurten in Heerlen.

Elke buurt heeft ook een eigen wijkagent en BOA. Bekijk voor de informatie over veiligheid in uw buurt, de pagina over de Wijkagenten en BOA's in uw buurt.

U kunt met al uw vragen op het gebied van jeugd, opvoeding, maatschappelijk werk, zorg, gezondheid, welzijn en WMO terecht bij  het  Sociale Buurt Team.

045-5604004 of via info@sociaalbuurtteamheerlen.nl