Werkgroep Verkeer Nieuw-Lotbroek

Misschien kunt u zich nog herinneren dat er een Werkgroep Snelheid actief is geweest in onze wijk. Enkele leden van deze werkgroep hebben geprobeerd om deze werkgroep weer bij elkaar te roepen, echter zonder resultaat. Daardoor was deze werkgroep de laatste jaren niet meer actief en heeft in feite opgehouden te bestaan.

Naar aanleiding van berichten over een onveilige verkeerssituatie in de Buurtpreventie WhatsApp groep “CHAT APP Nieuw-Lotbroek” hebben enkele leden van deze oude werkgroep zich gemeld in dit chatgesprek. Ook hebben geïnteresseerde buurtbewoners zich spontaan gemeld om mee te helpen nieuw leven in te blazen in deze werkgroep. Vier “kartrekkers” zijn al gauw in overleg gegaan. Omdat “snelheid” slechts één onderdeel is van verkeersproblemen werd besloten om een nieuwe werkgroep op te richten met een nieuwe naam die de lading beter dekt, namelijk Werkgroep Verkeer Nieuw Lotbroek”.

Achter de schermen werden de geïnteresseerde buurtbewoners benaderd die zich spontaan via de Chat App hadden gemeld. Vervolgens werd er een datum geprikt voor een eerste online videovergadering, die 23 maart 2021 geheel volgens de corona regels heeft plaatsgevonden. Na een voorstel- en kennismakingsronde werden enkele reeds bekende verkeersproblemen kort besproken. Ook werd aangegeven dat het wenselijk is om met diverse partijen samen te werken, zoals Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek, Gemeente Heerlen, Politie, Handhaving, Buurtpreventie Nieuw Lotbroek en eventueel Veilig Verkeer Nederland. Ook werd besproken dat deze werkgroep vooral een werkgroep dóór en vóór bewoners van Nieuw-Lotbroek moest worden. Daarom willen we eerst inventariseren welke verkeersproblemen er momenteel leven bij de bewoners van Nieuw-Lotbroek. En daarvoor hebben we uw hulp nodig!

Inventarisatie verkeersproblemen Nieuw-Lotbroek

Wordt er in uw straat naar uw gevoel te hard gereden? Zijn er problemen met parkeren in uw straat? Kent u een onoverzichtelijke en/ of gevaarlijke verkeerssituatie in onze wijk Nieuw Lotbroek? Of zijn er andere problemen m.b.t. verkeer in onze wijk die u graag onder de aandacht wil brengen? Meld het ons! Dit kan bij voorkeur via een online formulier dat u kunt vinden op onze website of door het scannen van de QR-code.

Het invullen van dit online formulier kan anoniem, maar indien gewenst mag u uw naam en overige gegevens invullen.

Aan de hand van alle meldingen gaan we bepalen waar de meeste verkeersproblemen worden gemeld in onze wijk (hotspots), om vervolgens een plan van aanpak te maken. Wij zullen via het Buurtblad, Facebook en onze website onze vorderingen met u communiceren.

Alvast bedankt voor uw hulp!

Werkgroep Verkeer Nieuw Lotbroek

 

Website https://sites.google.com/view/werkgroepverkeernieuwlotbroek

Facebook https://www.facebook.com/WerkgroepVerkeerNieuwLotbroek

E-mail werkgroepverkeernieuwlotbroek@gmail.com