Bijeenkomst verenigingen

Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek organiseert een bijeenkomst voor verenigingen in onze wijk. De verenigingen hebben hiervoor inmiddels op het bij ons bekende contactadres een uitnodiging ontvangen. Voor het geval je die uitnodiging niet ontvangen hebt, ben je bij deze van harte uitgenodigd.

Enkele jaren geleden, toen de meeste verenigingen die in Nieuw Lotbroek actief zijn, of toen waren, nog een onderkomen vonden in het MFC, organiseerde de Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek (SBNL) enkele keren per jaar een bijeenkomst met afgevaardigden van die verenigingen. Het doel van die bijeenkomsten was om elkaar te informeren over actuele zaken en om te zoeken naar mogelijkheden om met elkaar samen te werken en elkaar te ondersteunen daar waar dat mogelijk was. Vaak waren ook de wijkagent, de wijk-BOA en andere ondersteuners aanwezig om mee te denken over zaken die aan de orde kwamen. Natuurlijk waren de bijeenkomsten niet altijd zo effectief als sommigen misschien hoopten en toch zijn er toen veel mooie activiteiten samen opgezet en er was de meerwaarde in ieder geval dat de deelnemers elkaar kenden en wisten te vinden als dat nodig was. Jammer dat dit stopte toen de plannen om het MFC te sluiten meer vorm kregen en verschillende verenigingen elders hun heil zochten. Er viel toen toch een stuk gezamenlijke inzet voor de wijk uit elkaar. Als Stichting Buurtbeheer, die onder andere tot taak heeft om de sociale cohesie en samenwerking in de buurt te bevorderen willen we dit overleg van verenigingen in onze wijk nieuw leven inblazen. Daarom organiseren wij op maandag 21 september van 19.30 – 21.30 uur een bijeenkomst voor de verenigingen in Ons Trefcentrum, Pius XII-plein nr. 38. Vanaf 19.00 uur is de zaal open en is er gelegenheid om in te lopen en elkaar informeel te ontmoeten. In verband met de coronamaatregelen moet de beheerder van de zaal vooraf weten hoeveel personen er bij de bijeenkomst aanwezig zijn zodat er voldoende zitplekken op afstand van anderhalve meter geregeld kunnen worden.

Wij verzoeken jullie daarom voor 15 september een mailtje te sturen naar onze secretaris en de namen door te geven van de personen die namens jullie vereniging aanwezig zullen zijn. Stuur dat mailtje naar:

secretaris.sbnl@outlook.com

 

Als jullie onderwerpen hebben die jullie graag willen bespreken tijdens deze avond is het prettig als je die bij de aanmelding even vermeldt. Wij kunnen dan bij het opstellen van de agenda en het voorbereiden van de vergadering hier rekening mee houden