Snelheid

LANGZAMER RIJDEN IN NIEUW LOTBROEK!

Regelmatig heeft de Werkgroep Snelheid in dit nieuwsblad een oproep geplaatst aan de bewoners van Nieuw-Lotbroek om niet te hard te rijden in de wijk en zich aan de maximale snelheid van 50 of 30km/u te houden. Dit is nodig voor de veiligheid van iedereen. Er zijn diverse initiatieven genomen om het snelle rijden te ontmoedigen. Zo zijn er ludieke verkeersborden opgehangen in de buurt van de school en is er door politie met medewerking van schoolkinderen een snelheidscontrole gehouden in de straten rondom de school. Op enkele plaatsen in de wijk zijn er snelheids-beperkende obstakels geplaatst en probeert de werkgroep samen met de politie d.m.v. preventieve controles de wijkbewoners te overtuigen om vooral op hun snelheid te letten. Met het nemen en uitvoeren van initiatieven om dit doel te bereiken zal de werkgroep ook de komende tijd doorgaan.

Ook nu wil de Werkgroep Snelheid een oproep doen aan alle bewoners van Nieuw-Lotbroek om zich vooral aan de maximale snelheid te houden. Omdat het niet overal duidelijk is welke snelheden en waar deze gelden is onderstaand kaartje toegevoegd. Dit geeft aan dat voor het overgrote deel van de wijk de maximale snelheid 30km/u is.

Let op uw snelheid voor de veiligheid van iedere wijkbewoner groot en klein!

 

Werkgroep Snelheid SBNL.