Supportersclub "De Blauw-Witten" 50 jaar jong.

Even terug naar de beginjaren

Tijdens de jaarvergadering van FC Hoensbroek, toen nog RKFCH, in augustus 1970 werd er vooruit gekeken naar het zilveren jubileum van de voetbalclub in 1971. Mede door het succes van een supportersclub voor een viertal  jonge wielrenners uit Nieuw-Lotbroek leek het een van de trouwe leden, Wim Wijnands, een goed idee om dit ook te doen voor de voetbalclub. Bij de rondvraag vroeg hij het bestuur om toestemming voor de oprichting van zo’n supportersclub. Dit met het oog op dat naderende jubileum en het bieden van enige financiële steun. Direct na afloop van de jaarvergadering kreeg hij al meteen bijval van enkele mensen die wilden meewerken. Dat waren Hubert Biermans, Huub Willems, Jos Franssen, Andries Roolvink, Jaap Bakker en Wiel Wagemakers. Een week later vond al de oprichtingsvergadering plaats met Wim Wijnands als voorzitter, Hubert Biermans als secretaris en Huub Willems als penningmeester. Op 25 oktober 1970 werd de vereniging officieel bij de notaris en KvK onder de naam Supportersclub “De Blauw-Witten” ingeschreven. Er was weliswaar maar een korte tijdspanne tot het jubileumfeest, maar diverse activiteiten leverden de nieuwbakken supportersclub toch al heel wat geld op. Ook toen al waren kienavonden de belangrijkste bron van inkomsten. Die werden gehouden in de eerste (piepkleine) kantine van de voetbalclub. Deze was gevestigd in een van de leegstaande lokalen van de toenmalige kleuterschool, het latere MFC Gebrook. Tijdens de kienavonden was de verkoop van soep een inkomensbron en die werd verzorgd door Andries Roolvink en als het nodig was werd de soep met water door hem aangelengd. Tijdens de jubileumreceptie van het 25 jarige RKFCH kon de supportersclub het bestuur van RKFCH meteen trakteren op een berg cadeaus. Sporthuis Moonen in Heerlen ging stoppen. Hier werden tegen spotprijsjes (na het nodige onderhandelen) een zeer groot aantal voetbalmaterialen gekocht zoals doelnetten, shirts, broekjes, kousen, materiaaltassen en wedstrijdballen. Toen deze op de receptie werden aangeboden, ontving men van de honderden aanwezigen in de feesttent heel wat lovende woorden. Maar ook na dit jubileumfeest besloot de supportersclub door te blijven gaan met hun ondersteunende activiteiten. Echter na het grote feest in 1971 stopte een aantal bestuursleden van RKFCH en werden rollen en taken anders verdeeld. Hans van Engelen ging aan de slag om nieuwe bestuursleden te werven. Math Mertens werd de nieuwe voorzitter en Wim Wijnands  werd gevraagd om de supportersclub te verruilen voor een taak als vicevoorzitter bij de voetbalclub.  Hubert Biermans, ook jarenlang kantinebeheerder, werd voorzitter en Huub Willems bleef penningmeester van De Blauw Witten. Het nieuwe bestuur van RKFCH kreeg al snel een enorme tegenslag te verwerken. Tweede Kerstdag 1971 zorgde brandstichting dat de hele houten kleed- en materiaal accommodatie tot de grond toe afbrandde, inclusief alle materiaal als kleding, ballen, netten enz. Er werd een actiecomité opgericht om de club die inmiddels FC Hoensbroek heette te helpen en te zorgen voor nieuw materiaal en aan middelen voor de herbouw van een nieuwe stenen accommodatie. Dit comité kreeg als naam “Help FC Hoensbroek uit de brand” en werd gevormd door Sjaak Giezenaar, Sjef Scholl en Herman Janssen. De supportersclub en dit actiecomité bleven voor alsnog naast elkaar werken ten behoeve van FC Hoensbroek. Nadat de voetbalclub in 1972 trots de opening kon verrichten van de fraaie nieuwe kleed- en materiaallokalen, werd er besloten om het actiecomité op te nemen in de Supportersclub “De Blauw-Witten”, tot één club die FC Hoensbroek tot steun is. Toen de belangstelling voor het kienen toenam, bleek de kantine al snel te klein voor deze activiteit en koos het toenmalige bestuur de kantine te verruilen voor gemeenschapshuis Ons Trefcentrum. Tot op de dag van vandaag worden onze kienavonden hier naar grote tevredenheid gehouden. Vaak was het zo druk dat er stoelen bijgehaald dienden te worden. Zelfs in de gang zaten mensen te kienen. Het was aan de terugroeper, staand in de deuropening, om het afgeroepen nummer door te roepen. In de loop der jaren hebben vele vrijwilligers zich belangeloos ingezet om het werk van Supportersclub “De Blauw-Witten” mogelijk te maken. Het lijkt eenvoudig om een kienavond te organiseren, maar zonder de vele vrijwilligers is dat onmogelijk. Denk aan kaartverkoop, het afroepen/terugroepen, maar ook het inrichten en opruimen van de zaal. Alleen door de inzet van de vele vrijwilligers door de jaren heen was en is het mogelijk het kienen te organiseren. Een aantal personen die jarenlang drijvende kracht waren achter de supportersclub zonder anderen te kort te doen zijn Maggy Hendriks-Gubbels, Huub Willems, Jaap Bakker en  Jos Dounen die ook als bestuursleden de meeste jaren betrokken geweest zijn bij de Supportersclub “De Blauw-Witten”. Terug naar de actualiteit. Door de corona maatregelen weten we nog niet wat er wel en niet mag. Indien mogelijk willen we het jubileum niet onopgemerkt voorbij laten gaan en een jubileum kienavond in oktober organiseren.

Verdere berichtgeving zullen we via de website van FC Hoensbroek www.fchoensbroek.net bekend maken.