Schouw in de buurt

De Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek heeft voor 2020 twee keer een schouw in de wijk gepland, een keer in het zuidelijke en een keer in het noordelijke deel. Door de uitbraak van corona en de maatregelen om zoveel mogelijk binnen te blijven, met slechts een beperkt aantal personen bij elkaar te komen en afstand te houden is het niet mogelijk om de schouw uit te voeren op de manier zoals dit bedoeld is. In de ideale situatie melden bewoners van de wijk als ze ergens problemen ervaren waar ze graag een oplossing voor hebben. Bestuursleden van SBNL, de wethouder, buurtregisseurs, wijkagent, wijk-BOA, buurtopbouwwerker etc. wandelen dan op het afgesproken tijdstip door de wijk en bekijken en bespreken de problemen met de bewoners die daar behoefte aan hebben. Zo kan het dus nu door corona niet georganiseerd worden. Wij stellen daarom de volgende alternatieve mogelijkheid voor. Buurtbewoners die een probleem in hun omgeving signaleren kunnen dit melden bij secretaris.sbnl@outlook.comSBNL verzamelt alle meldingen en enkele bestuursleden komen zo mogelijk de situatie bekijken om een zo goed mogelijk beeld te krijgen. Ook is het voor de melders dan mogelijk om de situatie persoonlijk toe te lichten. De meldingen worden vervolgens doorgegeven aan de instanties die kunnen bijdragen aan een oplossing. Helaas is niet alles oplosbaar, maar er kan wel aandacht aan besteed worden. Om een zo goed mogelijk beeld van het probleem te krijgen vragen wij om per mail een korte, duidelijke beschrijving van het probleem te sturen en zo mogelijk daar een foto bij te voegen, omdat beelden vaak meer zeggen dan veel woorden.Stuur de meldingen vóór 1 augustus 2020 naar: secretaris.sbnl@outlook.com