Voor alle kinderen in Heerlen en Hoensbroek in  groep 7! 

 

Gemeente Heerlen zoekt een nieuw kindercollege 2018/2019

 

Op maandag 16 april klinkt het startsein voor de werving van een nieuw kindercollege! Wij zoeken kinderen uit groep 7 met ideeën om Heerlen nog leuker of beter te maken; kinderen met een mening en die daar ook voor uit durven te komen! Kinderen die het leuk vinden om activiteiten te bedenken en te organiseren. 

 

Alle kinderen in Heerlen en Hoensbroek in groep 7 van de basisschool worden nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren. De sollicitatiebrief moet uiterlijk 10 mei 2018 binnen zijn. Wij zoeken een kindercollege voor de periode van een (school-)jaar. 

 

Wat doet het kindercollege? 

Het kindercollege is een vorm van participatie. Wij willen kinderen de kans geven om te proeven aan bestuurswerk voor een gemeente. De kindercollegeleden werken voor de hele gemeente en zijn aanwezig bij enkele officiële gelegenhe-den en evenementen, zoals de opening van de kermis en de dodenherdenking op 4 mei. 

 

Het hoofdaccent van hun activiteiten ligt echter op het eigen stadsdeel. De kinderen kunnen verbeteringen bedenken voor hun buurt of activiteiten meehelpen organiseren, veelal vanuit de jeugdaccommodatie in hun stadsdeel. 

 

Samenwerking gemeente Heerlen - Alcander 

De gemeente Heerlen heeft enkele taken rondom het kindercollege uitbesteed aan welzijnsorganisatie Alcander. Jongerenwerkers van Alcander geven bijvoor-beeld begeleiding en pakken samen met de kinderen de organisatie van activi-teiten op.  

 

Meer informatie over de sollicitatieprocedure is te vinden op:  www.heerlen.nl/kindercollege.