Ideeën voor invulling open terreinen

De Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek heeft samen met Heerlen Stand By het initiatief genomen om aan de omwonenden van de open terreinen die liggen tussen de Bernhardstraat, deel van de Heerlerweg, Prins Mauritsstraat en een deel van de Julianastraat te vragen welke invulling van deze plek zij graag zouden zien. Door de bijna 50 mensen die wij gesproken hebben zijn bijna 100 ideeën aangedragen. Met die mooie uitkomst zijn wij in gesprek gegaan met de woningcorporatie Woonpunt en de gemeente Heerlen.

Eind augustus hebben we in dit gebied een Tent in de Wijk georganiseerd waar omwonenden en belangstellenden elkaar en vertegenwoordigers van de samenwerkende instanties konden ontmoeten. Enkele wethouders van de gemeente Heerlen waren aanwezig.

Dit mooie initiatief met de enthousiaste inbreng van een groot aantal omwonenden gaat zeker een vervolg krijgen en wij hopen een flink deel van de ingebrachte ideeën te kunnen realiseren. Iedereen die hier meer over wil weten kan contact opnemen met onze secretaris via:

secretaris.sbnl@outlook.com Wij houden u uiteraard op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.