Tijdelijke invulling 2 panden Kouvenderstraat

De etalages van twee winkelpanden in de Kouvenderstraat (nummer 25 en 43) in Hoensbroek zijn vanaf 5 maart 2018 in gebruik door de Heemkundevereniging Hoensbroek. Via beeldschermen zijn oude beelden van Hoensbroek te zien. In de loop van het jaar komen er nieuwe voorstellingen. Bovendien is het mogelijk om lezingen te houden voor liefhebbers uit de buurt.

Voor de aantrekkelijkheid en uitstraling van Hoensbroek-Centrum is het belangrijk dat zoveel mogelijk panden gevuld zijn. Daarom gebeurt er van alles om leegstand duurzaam in te vullen en is er ook aandacht voor tijdelijke invullingen van leegstaande winkels en etalages. Verschillende pandeigenaren hebben inmiddels hun medewerking toegezegd en enkele panden hebben al een invulling gekregen.

Een ander initiatief is de oprichting van een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) voor Hoensbroek-Centrum, waarbij ondernemers nauw samenwerken om te komen tot een aantrekkelijk en veilig winkelcentrum.

Economiewethouder Martin de Beer is enthousiast over het initiatief. “Deze actie bevordert de aantrekkelijkheid en levendigheid van het centrum van Hoensbroek. En dat trekt vervolgens weer nieuwe activiteit aan. Zo blijft het centrum in ontwikkeling en interessant voor nieuwe ondernemers.”

Persbericht Gemeente Heerlen (2-3-2018)