Bijeenkomst met en voor verenigingen

Enkele jaren geleden, toen de meeste verenigingen die in Nieuw Lotbroek actief zijn, of toen waren, nog een onderkomen vonden in het MFC, organiseerde de Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek (SBNL) enkele keren per jaar een bijeenkomst met afgevaardigden van die verenigingen.

Het doel van die bijeenkomsten was om elkaar te informeren over actuele zaken en om te zoeken naar mogelijkheden om met elkaar samen te werken en elkaar te ondersteunen daar waar dat mogelijk was. Vaak waren ook de wijkagent, de wijk-BOA en andere ondersteuners aanwezig om mee te denken over zaken die aan de orde kwamen.

Natuurlijk waren de bijeenkomsten niet altijd zo effectief als sommigen misschien hoopten en toch zijn er toen veel mooie activiteiten samen opgezet en er was de meerwaarde in ieder geval dat de deelnemers elkaar kenden en wisten te vinden als dat nodig was. Jammer dat dit stopte toen de plannen om het MFC te sluiten meer vorm kregen en verschillende verenigingen elders hun heil zochten. Er viel toen toch een stuk gezamenlijke inzet voor de wijk uit elkaar.

Als Stichting Buurtbeheer, die onder andere tot taak heeft om de sociale cohesie en samenwerking in de buurt te bevorderen willen we dit overleg van verenigingen in onze wijk nieuw leven inblazen.

De bedoeling is om in september een bijeenkomst voor de verenigingen te organiseren. Wij zullen de verenigingen die bij ons bekend zijn hiervoor persoonlijk uitnodigen. Hiervoor gebruiken we de mailadressen die hier onder in de lijst staan. Staat jouw vereniging er niet tussen dan is het contactadres waarschijnlijk niet bij ons bekend. In dat geval verzoeken wij je om een mailtje te sturen naar onze secretaris, zodat jouw vereniging ook bij ons bekend wordt.

Stuur dat mailtje naar: secretaris.sbnl@outlook.com